Лодка

Лодката представлява малък плавателен съд, който може да се държи над водата и да се придвижва и управлява от хората в нея. Размерите на лодките са най-различни - най-често имат дължина от 4 до 8 метра. Те са значително по-малки от корабите, но няма ясно разграничаване в терминологията - кой плавателен съд е кораб и кой - лодка, често за едно транспортно средство със средна големина се използват и двата термина.

Лодката отговаря на нуждите на морския или речния транспорт и позволява различни дейности. Основното им предназначение е превоз на къси разстояния на хора, малки товари (стоки), риболов, разходки или други услуги в сферата на туризма. Лодките намират и много голямо приложение в спорта, както и при различни аварийни и спасителни дейности. Всяка една лодка може да се задвижва с гребла, платна, бутален двигател с вътрешно горене или чрез смесване на някои от горните начини. Лодките са верен спътник на човека по време на цялата му история. Играли са голяма роля по време на големи войни и завоевания, използвани са за риболов за прехрана; в днешно време са донякъде трансформирани и са неразделна част от модерните търговски и военни системи. Разбира се, някои хора са традиционалисти - няколко милиона рибарски лодки се използват от десетки милиони рибари в целия свят и до днес без съществена промяна в начина на работа в сравнение с този отпреди няколко хилядолетия. Като изключим двигателите с вътрешно горене, защото едно е да гребеш като откачен срещу течението, а съвсем друго - да включиш двигателя и той да свърши тежката физическа работа. Очевидно и най-големите традиционалисти обичат улесненията във всекидневния си живот. Лодките също така се използват при големите проучвания, научните открития и разпространението на големите култури - Великите Географски открития.

Лодките се използват за транспортни средства от най-ранните времена на човешката история. Налице са много косвени доказателства за употребата на лодки - като например ранното заселване на Австралия преди повече от 40 000 години не е било възможно без лодки. Няма човек, който да може да преплува разстоянието от островите на днешна Индонезия и Малайзия до австралийския и новозенландксия бряг. Има и открития в остров Крит отпреди 130 000 години, както и във Флорес преди 900 000 години, които показват че хората по това време вече са познавали и използвали лодки. Следва да се има предвид че като условна граница за възрастта на човешкия вид се приема периодът отпреди 1 000 000 години, така че още при възникването на вида вече са се употребявали лодки. Според биолозите трудът е основният афктор, който е довел маймуните до трансформацията им в хора, а производството на една лодка изисква доста ръчна работа, така че най-вероятно тези плавателни съдове са изиграли доста съществена роля в човешкото развитие. В най-ранния период лодките са били еднодръвки - издълбани са от ствола на едно дърво по различни методи и именно заради това лодката се нарича еднодръвка. Най-старата намерена лодка в света, която е напълно запазена, е кануто от Песе (днешна Холандия). Това е еднодръвка, направена от кух дървен ствол на бял бор и е построена някъде между 8200 и 7600 години преди новата ера. Това кану днес се намира в музея Дренц в град Асен в Холандия. Открити са и други подобни лодки. Също така саловете съществуват поне от 8000 години. В Кувейт е открита тръстикова лодка на възраст 7000 години. Лодки са използвани между 4000 и 3000 години преди новата ера в Шумер, Древен Египет и в Индийския океан. Лодките играят важна роля в търговията между цивилизацията в долината Инд и Месопотамия. Доказателства за различни модели на лодки, някои от които доста усъвършенствани, са открити в археологически обекти в долината Инд. Древните араби и гърци използват такива лодки като търговски кораби.

В практиката се прилагат различни видове лодки. Такива са:

1. Спасителни лодки - това са водни плавателни съдове, специално разработени за спасителни акции и операции. Те биват три подвида:

2. Работни лодки - те също се намират на корабите или могат да бъдат самостоятелни или спомагателни единици. Предназначени са за транспортиране на малки товари и за работи, свързани с обслужването на самите кораби. Различните шлепове, буксири и драгери са тип работни лодки. От своя страна те също могат да са спасителни или товарни

3. Лодки за развлечения - тук спадат много и различни видове, включително и за спорт – кану, каяк, моторни лодки, лодки с педали, с весла, както и ветроходни лодки и малки яхти. Лодките с педали (водни колела) са лесни за управление дори от деца. Някои моторни лодки като джет ски също са подходящи за младежи - предвид темперамента им, даже са много желано средство за спорт в свободното време!

4. Риболовни лодки - това са плавателни съдове, използвани главно за ловене на риба в морета, езера или реки. В ежедневието много и различни видове лодки могат да се използват като рибарски - по-рядко се среща плавателен съд, конструиран точно с цел улов на риба. Има някои различни типове в зависимост от начина на употреба (за спортен риболов, с търговска цел), както и според обсега - за риболов на дълбочина до 30 метра, обикновено в близост по крайбрежието и за риболов в по-дълбоки води. Към тези лодки могат да причислят и саловете, тръстиковите лодки, кану, каяк и еднодръвки. Офшорните лодки обикновено са по-големи по размер, с по-здрава конструкция, за да издържат на лоши атмосферни условия. Сыществуват много различни видове кострукции, дизайн и предназначение, като цяло те са скъпи за употреба и поддръжка. Според Организацията на Обединените нации за прехрана и земеделие в края на 2004 година световният риболовен флот се състои от около 4 милиона кораба, от които 2.7 милиона са отворени лодки. Докато почти всички кораби са механизирани, само една трета от рибарските лодки са задвижвани с извънбордови двигатели (в най-общия случай). Останалите 1.8 милиона са традиционно от различен тип, управлявани от платна и гребла. От лодките за спортен риболов най-разпространени са моделите с централна конзола, тъй като този дизайн предлага условия за лесно придвижване от всички страни на палубата

5. Товарни лодки с тях се превозват товари, стоки и материали от едно пристанище до друго. Това може да бъде локална или международната търговия. Обикновено товарните лодки са специално проектирани за такава цел, често са оборудвани с механизми за зареждане и разтоварване, и се предлагат във всякакви размери. Днес почти винаги са изградени от заварена стомана и с някои изключения обикновено имат продължителност на живот от 25 до 30 години преди да бъдат бракувани

6. Пътнически лодки - те се използват за транспорт на пътници. Обикновено са цивилни, но могат да се използват и за военни цели. Тип пътническа лодка е гондолата, която се използва в Италия за пренасяне на пътници на кратки разстояния при кратковременни туристически посещения. Гондолите са туристическа атракция във Венеция, където по традиция местният човек, който управлява гондолата, се нарича гондолиер и пее по време на работа - много често и фалшиво. За транспортна цел се използват също фериботите, извършващи регулярни рейсове между няколко пристанища. Освен пътници фериботите могат да превозват и автомобили (както леки, така и товарни). При въвеждането на термина ферибот е използван коренът за лодка (boot - и от английски, и от немски), но всъщност фериботът в повечето случаи е един доста голям кораб със сериозна водоизместимост и доста сложно техническо устройство.